Αξιόπιστος εκπρόσωπος. Έμπειρος σύμβουλος. Κρίσιμος συνεργάτης.

Στο ρευστό ελληνικό περιβάλλον, εταιρίες και πολίτες χρειάζονται περισσότερο από ποτέ νομική στήριξη και έγκυρη εκπροσώπηση. Ακόμη και οι πιο υγιείς και δυναμικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε θεσμικό και συμβατικό επίπεδο και αναζητούν νομική υποστήριξη.

Η Δικηγορική Εταιρία Primius είναι ένας συνδυασμός εμπειρίας, μαχητικότητας και επιστημονικής εξειδίκευσης.  Στον πυρήνα της, οι δικηγόροι-εταίροι προσφέρουν σοβαρή μελέτη, πολύτιμη συμβουλή και έγκυρη καθοδήγηση. Κοντά τους, μια εκλεκτή ομάδα νομικών με επιστημονική επάρκεια και μεθοδικότητα καλύπτει το σύνολο των αναγκών εκπροσώπησης, διαχείρισης και τεκμηρίωσης των ένδικων και εξώδικων ενεργειών. Στο σύνολο, η Primius εξασφαλίζει με αξιοπιστία και κορυφαία αποτελεσματικότητα τα δικαιώματα των πελατών της, ιδιωτών και νομικών προσώπων.

Η Δικηγορική Εταιρία Primius, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, συντονίζει ένα δίκτυο επίλεκτων συνεργατών δικηγόρων στην Αθήνα και άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις για μπορεί να υποστηρίζει με πληρότητα τις ανάγκες εταιριών και φυσικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι επίσης ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο δίκτυο των ευρωπαϊκών δικηγορικών γραφείων Just One.